DbfTC API Tag List for PATS

張貼日期:Jan 04, 2011 11:2:3 PM

S : String

I : Integer

U : Unsigned Integer

List for all field

ID(  1) S(31) [Symbol              ] 商品代碼  ID( 93) S(11) [ExchangeName        ] 交易所別  ID( 94) S(11) [ContractName        ] 契約代碼  ID( 95) S(17) [ContractDate        ] 契約日期  ID( 96) I( 2) [Quote Bias          ] 時差  ID( 97) U( 4) [Quote Date(Dec)     ] 日期  ID( 98) U( 4) [Quote Time(Dec)     ] 時間  ID(  2) U( 3) [TPP                 ] TicksPerPoint  ID(  3) S(11) [TickSize            ] TickSize  ID(  4) U( 4) [ExpiryDate          ] 到期日  ID(  5) U( 4) [LastTradeDate       ] 最後交易日  ID(  6) S(21) [Open                ] 開盤價  ID(  8) S(21) [High                ] 最高價  ID( 10) S(21) [Low                 ] 最低價  ID( 12) S(21) [Close               ] 收盤價  ID( 14) S(21) [Reference           ] 參考價  ID( 16) U( 4) [Price Time by GMT   ] 報價時間  ID( 17) U( 4) [Tick Time by GMT    ] 明細時間  ID( 18) S(21) [Bid                 ] 買價  ID( 19) U( 4) [BidVol              ] 買量  ID( 20) S(21) [Offer               ] 賣價  ID( 21) U( 4) [OfferVol            ] 賣量  ID( 22) S(21) [Last                ] 現價  ID( 23) U( 4) [LastVol             ] 現量  ID( 25) U( 4) [RFQ                 ] RFQ Volume  ID( 27) U( 4) [TotalVol            ] 總量  ID( 99) U( 3) [TickCount           ] 成交筆  ID( 30) S(21) [LimitUp             ] 漲停價  ID( 32) S(21) [LimitDown           ] 跌停價  ID( 34) S(21) [ExecutionUp         ] ExecutionUp  ID( 36) S(21) [ExecutionDown       ] ExecutionDown  ID( 40) S(21) [ImpliedBid          ] ImpliedBid  ID( 41) U( 4) [ImpliedBidVol       ] ImpliedBidVol  ID( 42) S(21) [ImpliedOffer        ] ImpliedOffer  ID( 43) U( 4) [ImpliedOfferVol     ] ImpliedOfferVol  ID( 44) S(21) [IndBid              ] IndBid  ID( 45) U( 4) [IndBidVol           ] IndBidVol  ID( 46) S(21) [IndOffer            ] IndOffer  ID( 47) U( 4) [IndOfferVol         ] IndOfferVol  ID( 50) S(21) [CurrStl             ] CurrStl  ID( 51) U( 4) [CurrStlVol          ] CurrStlVol  ID( 52) S(21) [SODStl              ] SODStl  ID( 53) U( 4) [SODStlVol           ] SODStlVol  ID( 54) S(21) [NewStl              ] NewStl  ID( 55) U( 4) [NewStlVol           ] NewStlVol  ID(100) S(21) [Bid01               ] 買價01  ID(101) U( 4) [Bid01Vol            ] 買量01  ID(102) S(21) [Bid02               ] 買價02  ID(103) U( 4) [Bid02Vol            ] 買量02  ID(104) S(21) [Bid03               ] 買價03  ID(105) U( 4) [Bid03Vol            ] 買量03  ID(106) S(21) [Bid04               ] 買價04  ID(107) U( 4) [Bid04Vol            ] 買量04  ID(108) S(21) [Bid05               ] 買價05  ID(109) U( 4) [Bid05Vol            ] 買量05  ID(110) S(21) [Bid06               ] 買價06  ID(111) U( 4) [Bid06Vol            ] 買量06  ID(112) S(21) [Bid07               ] 買價07  ID(113) U( 4) [Bid07Vol            ] 買量07  ID(114) S(21) [Bid08               ] 買價08  ID(115) U( 4) [Bid08Vol            ] 買量08  ID(116) S(21) [Bid09               ] 買價09  ID(117) U( 4) [Bid09Vol            ] 買量09  ID(118) S(21) [Bid10               ] 買價10  ID(119) U( 4) [Bid10Vol            ] 買量10  ID(200) S(21) [Offer01             ] 賣價01  ID(201) U( 4) [Offer01Vol          ] 賣量01  ID(202) S(21) [Offer02             ] 賣價02  ID(203) U( 4) [Offer02Vol          ] 賣量02  ID(204) S(21) [Offer03             ] 賣價03  ID(205) U( 4) [Offer03Vol          ] 賣量03  ID(206) S(21) [Offer04             ] 賣價04  ID(207) U( 4) [Offer04Vol          ] 賣量04  ID(208) S(21) [Offer05             ] 賣價05  ID(209) U( 4) [Offer05Vol          ] 賣量05  ID(210) S(21) [Offer06             ] 賣價06  ID(211) U( 4) [Offer06Vol          ] 賣量06  ID(212) S(21) [Offer07             ] 賣價07  ID(213) U( 4) [Offer07Vol          ] 賣量07  ID(214) S(21) [Offer08             ] 賣價08  ID(215) U( 4) [Offer08Vol          ] 賣量08  ID(216) S(21) [Offer09             ] 賣價09  ID(217) U( 4) [Offer09Vol          ] 賣量09  ID(218) S(21) [Offer10             ] 賣價10  ID(219) U( 4) [Offer10Vol          ] 賣量10

Sum of All Field Length = 1060

更新的欄位資資訊請參考:

Feed-Server行情導入介面與Feed-API

PATS結構定義與欄位Tag代碼對照:

typedef struct {

              PriceDetailStruct Bid;//#18,#19

              PriceDetailStruct Offer;//#20,#21

              PriceDetailStruct ImpliedBid;//#40,#41

              PriceDetailStruct ImpliedOffer;//#42,#43

              PriceDetailStruct RFQ;//#25

              PriceDetailStruct Last0;//#22,#23

              PriceDetailStruct Last1;

              PriceDetailStruct Last2;

              PriceDetailStruct Last3;

              PriceDetailStruct Last4;

              PriceDetailStruct Last5;

              PriceDetailStruct Last6;

              PriceDetailStruct Last7;

              PriceDetailStruct Last8;

              PriceDetailStruct Last9;

              PriceDetailStruct Last10;

              PriceDetailStruct Last11;

              PriceDetailStruct Last12;

              PriceDetailStruct Last13;

              PriceDetailStruct Last14;

              PriceDetailStruct Last15;

              PriceDetailStruct Last16;

              PriceDetailStruct Last17;

              PriceDetailStruct Last18;

              PriceDetailStruct Last19;

              PriceDetailStruct Total;//#27

              PriceDetailStruct High;//#8

              PriceDetailStruct Low;//#10

              PriceDetailStruct Opening;//#6

              PriceDetailStruct Closing;//12

              PriceDetailStruct BidDOM0;//#100,#101

              PriceDetailStruct BidDOM1;//#102,#103

              PriceDetailStruct BidDOM2;//#104,#105

              PriceDetailStruct BidDOM3;//#106,#107

              PriceDetailStruct BidDOM4;//#108,#109

              PriceDetailStruct BidDOM5;//#110,#111

              PriceDetailStruct BidDOM6;//#112,#113

              PriceDetailStruct BidDOM7;//#114,#115

              PriceDetailStruct BidDOM8;//#116,#117

              PriceDetailStruct BidDOM9;//#118,#119

              PriceDetailStruct BidDOM10;

              PriceDetailStruct BidDOM11;

              PriceDetailStruct BidDOM12;

              PriceDetailStruct BidDOM13;

              PriceDetailStruct BidDOM14;

              PriceDetailStruct BidDOM15;

              PriceDetailStruct BidDOM16;

              PriceDetailStruct BidDOM17;

              PriceDetailStruct BidDOM18;

              PriceDetailStruct BidDOM19;

              PriceDetailStruct OfferDOM0;//#200,#201

              PriceDetailStruct OfferDOM1;//#202,#203

              PriceDetailStruct OfferDOM2;//#204,#205

              PriceDetailStruct OfferDOM3;//#206,#207

              PriceDetailStruct OfferDOM4;//#208,#209

              PriceDetailStruct OfferDOM5;//#210,#211

              PriceDetailStruct OfferDOM6;//#212,#213

              PriceDetailStruct OfferDOM7;//#214,#215

              PriceDetailStruct OfferDOM8;//#216,#217

              PriceDetailStruct OfferDOM9;//#218,#219

              PriceDetailStruct OfferDOM10;

              PriceDetailStruct OfferDOM11;

              PriceDetailStruct OfferDOM12;

              PriceDetailStruct OfferDOM13;

              PriceDetailStruct OfferDOM14;

              PriceDetailStruct OfferDOM15;

              PriceDetailStruct OfferDOM16;

              PriceDetailStruct OfferDOM17;

              PriceDetailStruct OfferDOM18;

              PriceDetailStruct OfferDOM19;

              PriceDetailStruct LimitUp;//#30

              PriceDetailStruct LimitDown;//#32

              PriceDetailStruct ExecutionUp;//#34

              PriceDetailStruct ExecutionDown;//#36

              PriceDetailStruct ReferencePrice;//#14

              PriceDetailStruct pvCurrStl;//#50,#51

              PriceDetailStruct pvSODStl;//#52,#53

              PriceDetailStruct pvNewStl;//#54,#55

              PriceDetailStruct pvIndBid;//#44,#45

              PriceDetailStruct pvIndOffer;//#46,#47

              INT Status;

              INT ChangeMask;

              INT PriceStatus;

} PriceStruct, FAR *PriceStructPtr;

如果已有一個原本使用PATS's API的系統, 也可以採用 fake PATS API 的解決方案